สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
 • Thai Language
 • English Language
Freight Rate
อัตราค่าระวางเรือ
เส้นทาง USD/20’ USD/40’
Thailand-Shanghai 260 510
Thailand-Hong Kong 110 210
Thailand-Kelang 320 640
Thailand-Jakarta 420 690
Thailand-Manila 370 640
Thailand-Haiphong 420 740
Thailand- Hochiminh 140 240
Thailand-Japan (Main Port) 270 510
Thailand-Dubai 670 1140
Thailand-US West Coast 1550 1950
Thailand-US East Coast 3000 3750
Thailand-Europe (Main Port) 1100 2200
แถลงข่าวสถานการณ์การส่งออกประจำเดือ
นายนพพร เทพสิทธา ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) หรือ สภาผู้ส่งออก แถลงข่าวร่วมกับนายไพบูลย์ พลสุวรรณา ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาผู้ส่งออก นายวัลลภ
แถลงข่าวสถานการณ์การส่งออกประจำเดือ
นายนพพร เทพสิทธา ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) หรือสภาผู้ส่งออก แถลงข่าวร่วมกับนายไพบูลย์ พลสุวรรณา ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาผู้ส่งออก นายวัลลภ
แถลงข่าวสถานการณ์ส่งออกประจำเดือนมี
นายนพพร เทพสิทธา ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) หรือสภาผู้ส่งออก แถลงข่าวร่วมกับ นายไพบูลย์ พลสุวรรณา ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาผู้ส่งออก นายวัลลภ
เรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมงานประชุมสาม
ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมงานประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 21 และร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง “Crisis Management and Opportunity Beyond 2016” วั
แบบสอบถาม
 • ดี
  0
 • ดีดี
  0
 • ดีดีดี
  0
 • ดีดีดีดี
  0
 • test
  0
กิจกรรม
 • 22 มิถุนายน 2559
  เวลา 09:00 - 17:00
  สถานที่ :ณ ห้องอบรม โรงแรมไอบิส ริเวอร์ไซด์ (ซอยเจริญนคร ?B)
 • 8 มิถุนายน 2559
  เวลา 09:00 - 17:00
  สถานที่ :ณ ห้องจตุจักร โรงแรมไอบิส ริเวอร์ไซด์