สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
 • Thai Language
 • English Language
Freight Rate
อัตราค่าระวางเรือ
เส้นทาง USD/20’ USD/40’
Thailand-Shanghai 260 510
Thailand-Hong Kong 110 210
Thailand-Kelang 320 640
Thailand-Jakarta 420 690
Thailand-Manila 370 640
Thailand-Haiphong 420 740
Thailand- Hochiminh 140 240
Thailand-Japan (Main Port) 270 510
Thailand-Dubai 670 1140
Thailand-US West Coast 1550 1950
Thailand-US East Coast 3000 3750
Thailand-Europe (Main Port) 1100 2200
แถลงข่าวสถานการณ์การส่งออกประจำเดือ
คาดผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจและความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยน ฉุดมูลค่าการส่งออกปี 2559 หดตัว -2% !!!   นายนพพร เทพสิทธา ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งป
สัมมนาเรื่องมาตรการรับรองน้ำหนักตู้
สืบเนื่องจากองค์กรทางทะเลระหว่างประเทศหรือ IMO ได้ออกมาตรการรับรองน้ำหนักตู้สินค้า หรือ Container Weight Verification Rule กำหนดให้ผู้ส่งออกต้นทางต้องทำการ
แถลงข่าวสถานการณ์การส่งออกประจำเดือ
นายนพพร เทพสิทธา ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) หรือ สภาผู้ส่งออก แถลงข่าวร่วมกับนายไพบูลย์ พลสุวรรณา ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาผู้ส่งออก นายวัลลภ
แถลงข่าวสถานการณ์การส่งออกประจำเดือ
นายนพพร เทพสิทธา ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) หรือสภาผู้ส่งออก แถลงข่าวร่วมกับนายไพบูลย์ พลสุวรรณา ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาผู้ส่งออก นายวัลลภ
แบบสอบถาม
 • ดี
  0
 • ดีดี
  0
 • ดีดีดี
  0
 • ดีดีดีดี
  0
 • test
  0
กิจกรรม
 • 14 กรกฎาคม 2559
  เวลา 09:00 - 17:00
  สถานที่ :ณ โรงแรมไอบิส ริเวอร์ไซด์ ซอยเจริญนคร 17 เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
 • 3 มีนาคม 2558
  เวลา 12:00 - 15:00
  สถานที่ :ห้องประชุม 1 , สภาผู้ส่งออก