สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือผู้ส่งออกวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ใช้ขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ
       
       กรมวิชาการเกษตร ได้รับหนังสือแจ้งเตือนปัญหาสุขอนามัยพืชจากประเทศผู้นำเข้าว่าวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ (Wood Packing Material) ที่ใช้ประกอบการขนส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวอยู่บ่อยครั้งซึ่งทำให้เกิดการพบศัตรูพืชในกลุ่มของมอดไม้ ชนิดต่างๆ ติดไปกับบรรจุภัณฑ์ไม้นั้นๆ เป็นผลทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการกำจัดศัตรูพืช หรือการเผาทำลายบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ประเทศปลายทาง หรือการส่งสินค้าพร้อมบรรจุภัณฑ์ไม้กลับมายังประเทศไทย ซึ่งทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้ากลับ และการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้านั้นต้องเลื่อนออกไป 
 
        มาตรฐานดังกล่าว ได้มีข้อยกเว้นสำหรับไม้ที่มีความหนาน้อยกว่า 6 มิลลิเมตร ไม้ที่ผ่านกระบวนการโดยใช้ความร้อน แรงอัด เช่น  ไม่อัด ปาร์ติเกิลบอร์ด กล่องของขวัญที่ใช้บรรจุไวน์ ซิการ์ ไสไม้ ขี้เลื่อย ขี้กบ ชิ้นส่วนไม้ที่ประกอบถาวรอยู่กับรถบรรทุกสินค้าและตู้คอนเทนเนอร์  รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 
        ดังนั้น เพื่อให้การส่งออกเป็นไปตามเงื่อนไขของประเทศผู้นำเข้า และมาตรฐานสากล กรมวิชาการเกษตรขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการเจ้าของสินค้าหลักได้ทราบว่าวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศจะต้องมีตราประทับที่ผ่านการกำจัดศัตรูพืชโดยสามารถสอบถามข้อมูลรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้เพื่อการส่งออกเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร โทรศัพท์ 02-940-6467-8 และทางเว็บไซต์ http://www.doa.go.th/ard หรือเข้าผ่านเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร www.doa.go.th