สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารประกอบการสัมมนา "เจาะลึกพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ 2017 สิ่งใหม่ที่ผู้ประกอบการไทยต้องปรับตัว"

 

ตามที่องค์การศุลกากรโลกดำเนินการแก้ไขปรับปรุงพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ทุกๆ 4-6 ปี ทำให้ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข ภาค 2 พิกัดอัตราอากรขาเข้า แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 โดยการแก้ไขรอบปัจจุบัน (HS 2017) กำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) จึงได้จัดสัมมนาหัวข้อ “เจาะลึกพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ 2017 สิ่งใหม่ที่ผู้ประกอบการไทยต้องปรับตัว” ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2559 เวลา 8.30-12.00 น. ณ โรงแรมแมนดาริน ถ. พระราม 4 กรุงเทพฯ โดยการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมศุลกากร มาบรรยายความรู้ เรื่องพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ และพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ฉบับปี 2017 

 

ท่านสมาชิกสภาผู้ส่งออกหรือผู้ที่สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ได้ที่ https://www.facebook.com/tnscofficial/