สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารประกอบการสัมมนา "ทิศทางเศรษฐกิจโลกและการค้าระหว่างประเทศของไทย ปี 2560"

 

การสัมมนาหัวข้อ "ทิศทางเศรษฐกิจโลกและการค้าระหว่างประเทศของไทย ปี 2560" จัดโดยสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 

>>คลิกเพื่อ DOWNLOAD เอกสารประกอบการสัมมนา<<