สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารประกอบการสัมมนาในงาน TILOG-Logistix 2016
สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยได้จัดสัมมนาในหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจตลอดช่วงระยะเวลา 3 วันของการจัดงาน TILOG-LOGISTIX 2016 ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2559 จำนวนทั้งสิ้น 10 หัวข้อ  ซึ่งประกอบด้วย
 
1. วันพุธที่ 21 กันยายน 2559  ห้อง 211 เวลา 13.30 - 16.30 น.
หัวข้อ "Food Safety / Security / CR on Logistics Practices" 
 
2. วันพุธที่ 21 กันยายน 2559  ห้อง 212 - 213  เวลา 13.30 - 16.30 น. 
หัวข้อ "การเลือกใช้บริการสายเดินเรือและแนวโน้มการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ" 
(Maritime Supply Chain Excellence)
 
3. วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559  ห้อง 211 เวลา 10.00 - 12.00 น. 
หัวข้อ "Collaboration on Trade & Investment between Thailand - Hong Kong" 
 
4. วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559  ห้อง 212-213 เวลา 08.30 - 12.00 น. 
หัวข้อ "Rule & Regulation on Cross Border Trade" 
  
5. วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559  ห้อง 210 เวลา 13.30 - 16.30 น. 
หัวข้อ "การปฏิบัติตามมาตรการรับรองน้ำหนักตู้สินค้าและผลกระทบต่อผู้ส่งออกไทย"
(Container Weight Verification Rules and Maritime Measures that Impact on Thai Export) 
  
6. วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559  ห้อง 212 เวลา 13.30 - 16.30 น. 
หัวข้อ "Logistics and Supply Chain Innovation" 
 
7. วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559  ห้อง 211 เวลา 08.30 - 12.00 น. 
หัวข้อ "Trade Facilitation Direction and Trade Software Automation" 
 
8. วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559  ห้อง 212 เวลา 08.30 - 12.00 น. 
หัวข้อ "Trade Facilitation and Global Standard of UN/CEFACT" 
 
9. วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559  ห้อง 212 เวลา 13.30 - 16.30 น. 
เสวนาหัวข้อ "Opportunity for Thai SMEs on Trade & Investment in ASEAN" 
 
10. วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559  ห้อง 211 เวลา 13.30 - 16.30 น. 
หัวข้อ "The Best Development Logistics Industry in Thailand" 
 
 
>>> คลิกเพื่อ DOWNLOAD เอกสารประกอบการสัมมนาทั้ง 10 หัวข้อ <<<