สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
ข่าวประชาสัมพันธ์
9 กุมภาพันธ์ 2561
เอกสารสัมมนา การบริการจัดการความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ท่านสมาชิกและผู้ที่สนใจสามารถ download เอกสารประกอบการบรรยายสัมมนาหัวข้อ การบริหารจัดการความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ได้ที่ลิ้งค์ https://goo.gl/1T1GtQ

6 กุมภาพันธ์ 2561
วิเคราะห์รายงานการตรวจสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย EU

กรมการค้าต่างประเทศได้ศึกษาวิเคราะห์รายงานการตรวจสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยภายใต้ระบบเตือนภัยสินค้าที่ไม่ใช่อาหาร (Rapid Alert System for Dangerous Non-Food Products : RAPEX) และมาตรฐานความปลอดภัยภายใต้ระบบเตือนภัยสินค้าอาหาร (Rapid Alert System for Food and Feed Products : RASFF) ของ EU ในช่วงเดือนธันวาคม 2560 ได้ข้อสรุปตามเอกสารแนบ ท่านสมาชิกสามารถ Download เอกสารได้ที่ ปุ่มดาวน์โหลด หรือที่ลิ้งค์ https://goo.gl/Dd4PtX

2 กุมภาพันธ์ 2561
Download เอกสารสัมมนาก้าวสู่การค้าเสรีฯ

Download เอกสารสัมมนา
 
23 มกราคม 2561
รายงานการตรวจพบปัญหาในสินค้าที่ไม่ใช่อาหารของไทย ส่งออกมายังสหภาพยุโรป

คณะกรรมธิการยุโรป (European Commission) ได้เผยแพร่ผลการตรวจพบสินค้าที่มิใช่อาหารของไทย ซึ่งไม่ได้มาตรฐานสหภาพยุโรป ภายใต้ระบบเตือนภัยสินค้าที่มิใช่อาหาร (RAPEX - Rapid Alert System for Dangerous Non - Food Products) สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ จึงขอเรียนสรุปผลการตรวจดังกล่าว เพื่อนำมาเผยแพร่แก่ผู้ประกอบการไทย 

สามารถ Download เอกสารสรุปได้ที่ "ปุ่มดาวน์โหลด"

15 มกราคม 2561
 กรมการขนส่งทางบกตรวจเข้ม ความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า

กรมการขนส่งทางบก ตรวจเข้ม!!! ความพร้อมรถบรรทุกเพิ่มความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า หากพบผู้ประกอบการไม่จัดให้มีสิ่งป้องกันของที่บรรทุกร่วงหล่นหรืออุปกรณ์สำหรับยึดตู้บรรทุกสินค้า (Twist-lock) ปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000...

11 มกราคม 2561
Download หนังสือพฤติกรรมผู้บริโภค CLMV

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ได้แปลและจัดพิมพ์หนังสือพฤติกรรมกลุ่มผู้บริโภค CLMV จำนวน 4 เมือง ได้แก่ พนมเปญ, เวียงจันทน์, ย่างกุ้ง และ โฮจิมินห์ ในรูปแบบภาษาไทย โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก...

3 มกราคม 2561
การนำส่งงบการเงินประจำปี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้บริการรับงบการเงินประจำปีของ ผู้ประกอบธุรกิจ (ผู้ประกอบธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญติบุคคล บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด...

20 ธันวาคม 2560
เชิญชวนสมาชิกใช้ตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา (IP Mart)
กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดทำเว็บไซต์ตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา (IP Mart) เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ทรัพย์สินทางปัญญาของไทย 5 ประเภท ได้แก่ สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร,...
30 พฤศจิกายน 2560
งาน MHE & Pack Mac 2018 Exhibition

เรียนเชิญท่านสมาชิกเข้าชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมระบบขนส่งลำเลียง จัดเก็บ และงานแสดงเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ Material Handling and Machinery Exhibition (MHE & PACK MAC) 2018 ณ อาคาร 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 - 19.00น.

Website : http://www.mhe-exhibition.com/index/


10 พฤศจิกายน 2560
กรมศุลกากรได้ดำเนินโครงการผู้ประกอบการระดับเออีโอ (Authorized Economic Operator : AEO)

 

     ตามที่กรมศุลกากรได้ดำเนินโครงการผู้ประกอบการระดับเออีโอ (Authorized Economic Operator : AEO) ซึ่งเป็นโครงการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของผู้ประกอบการตามแนวทางของ WCO ที่เรียกว่า SAFE Framework of...