สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
ข่าวประชาสัมพันธ์
14 สิงหาคม 2561
CLMVT Forum 2018 : CLMVT Taking-Off Through Technology
สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ร่วมกับหน่วยงาน พันธมิตรจัดงาน CLMVT Forum 2018 : CLMVT Taking-Off Through Technology ระหว่าง...
31 กรกฎาคม 2561
Symposium 2018 ภายใต้แนวคิด “The Future of Agriculture and Perishable Goods Value Chain”

เรียนเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมงานสัมมนาระดับนานาชาติ “Symposium 2018” ภายใต้แนวคิด “The Future of Agriculture and Perishable Goods Value Chain” เพื่อเป็นเวที แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลสถานการณ์การค้า และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี...

18 กรกฎาคม 2561
[ข่าวประชาสัมพันธ์] บริษัท Collect Worldwide ให้บริการทวงหนี้การค้าระหว่างประเทศ

ประชาสัมพันธ์ Website collectworldwide.com ผู้ให้บริการด้านการติดตามหนี้การค้าระหว่างประเทศ หากท่านสมาชิกสนใจใช้บริการ สามารถเข้าชม Website และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.collectworldwide.com/

 

22 มิถุนายน 2561
เรียนเชิญผู้ประกอบการทำแบบสำรวจความต้องการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการทำแบบสำรวจความต้องการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม ที่ดำเนินการโดยกองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในปี 2562 

แบบสำรวจความต้องการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม >> https://goo.gl/5go9qn 

24 พฤษภาคม 2561
โครงการศึกษาดูงานไทย-เวียดนาม สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย

สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทยจัดโครงการศึกษาดูงาน และจับคู่ธุรกิจ ที่ประเทศเวียดนาม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุนระหว่างประเทศโดยเล็งเห็นว่าประเทศเวียดนาม...

23 พฤษภาคม 2561
โครงการพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances)

#ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances)...

21 กุมภาพันธ์ 2561
สัมมนา “เจาะลึกเส้นทางสู่ความเป็นเลิศของโลจิสติกส์ไทย”

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดสัมมนา “เจาะลึกเส้นทางสู่ความเป็นเลิศของโลจิสติกส์ไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ชี้แนวทางผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของไทยสู่ความเป็นเลิศ ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ...

9 กุมภาพันธ์ 2561
เอกสารสัมมนา การบริการจัดการความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ท่านสมาชิกและผู้ที่สนใจสามารถ download เอกสารประกอบการบรรยายสัมมนาหัวข้อ การบริหารจัดการความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ได้ที่ลิ้งค์ https://goo.gl/1T1GtQ

6 กุมภาพันธ์ 2561
วิเคราะห์รายงานการตรวจสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย EU

กรมการค้าต่างประเทศได้ศึกษาวิเคราะห์รายงานการตรวจสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยภายใต้ระบบเตือนภัยสินค้าที่ไม่ใช่อาหาร (Rapid Alert System for Dangerous Non-Food Products : RAPEX) และมาตรฐานความปลอดภัยภายใต้ระบบเตือนภัยสินค้าอาหาร (Rapid Alert System for Food and Feed Products : RASFF) ของ EU ในช่วงเดือนธันวาคม 2560 ได้ข้อสรุปตามเอกสารแนบ ท่านสมาชิกสามารถ Download เอกสารได้ที่ ปุ่มดาวน์โหลด หรือที่ลิ้งค์ https://goo.gl/Dd4PtX

2 กุมภาพันธ์ 2561
Download เอกสารสัมมนาก้าวสู่การค้าเสรีฯ

Download เอกสารสัมมนา