สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
ข่าวประชาสัมพันธ์
24 พฤษภาคม 2561
โครงการศึกษาดูงานไทย-เวียดนาม สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย

สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทยจัดโครงการศึกษาดูงาน และจับคู่ธุรกิจ ที่ประเทศเวียดนาม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุนระหว่างประเทศโดยเล็งเห็นว่าประเทศเวียดนาม มีศักยภาพในการสั่งซื้อสินค้าและบริการโดยโครงการนี้มีระยะเวลาทั้งสิ้น 3 วัน ระหว่างวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม และ Download ใบสมัครที่ http://www.eca.or.th/

23 พฤษภาคม 2561
โครงการพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances)

#ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances)...

21 กุมภาพันธ์ 2561
สัมมนา “เจาะลึกเส้นทางสู่ความเป็นเลิศของโลจิสติกส์ไทย”

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดสัมมนา “เจาะลึกเส้นทางสู่ความเป็นเลิศของโลจิสติกส์ไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ชี้แนวทางผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของไทยสู่ความเป็นเลิศ ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ...

9 กุมภาพันธ์ 2561
เอกสารสัมมนา การบริการจัดการความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ท่านสมาชิกและผู้ที่สนใจสามารถ download เอกสารประกอบการบรรยายสัมมนาหัวข้อ การบริหารจัดการความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ได้ที่ลิ้งค์ https://goo.gl/1T1GtQ

6 กุมภาพันธ์ 2561
วิเคราะห์รายงานการตรวจสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย EU

กรมการค้าต่างประเทศได้ศึกษาวิเคราะห์รายงานการตรวจสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยภายใต้ระบบเตือนภัยสินค้าที่ไม่ใช่อาหาร (Rapid Alert System for Dangerous Non-Food Products : RAPEX) และมาตรฐานความปลอดภัยภายใต้ระบบเตือนภัยสินค้าอาหาร (Rapid Alert System for Food and Feed Products : RASFF) ของ EU ในช่วงเดือนธันวาคม 2560 ได้ข้อสรุปตามเอกสารแนบ ท่านสมาชิกสามารถ Download เอกสารได้ที่ ปุ่มดาวน์โหลด หรือที่ลิ้งค์ https://goo.gl/Dd4PtX

2 กุมภาพันธ์ 2561
Download เอกสารสัมมนาก้าวสู่การค้าเสรีฯ

Download เอกสารสัมมนา
 
23 มกราคม 2561
รายงานการตรวจพบปัญหาในสินค้าที่ไม่ใช่อาหารของไทย ส่งออกมายังสหภาพยุโรป

คณะกรรมธิการยุโรป (European Commission) ได้เผยแพร่ผลการตรวจพบสินค้าที่มิใช่อาหารของไทย ซึ่งไม่ได้มาตรฐานสหภาพยุโรป ภายใต้ระบบเตือนภัยสินค้าที่มิใช่อาหาร (RAPEX - Rapid Alert System for Dangerous Non - Food Products) สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ จึงขอเรียนสรุปผลการตรวจดังกล่าว เพื่อนำมาเผยแพร่แก่ผู้ประกอบการไทย 

สามารถ Download เอกสารสรุปได้ที่ "ปุ่มดาวน์โหลด"

15 มกราคม 2561
 กรมการขนส่งทางบกตรวจเข้ม ความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า

กรมการขนส่งทางบก ตรวจเข้ม!!! ความพร้อมรถบรรทุกเพิ่มความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า หากพบผู้ประกอบการไม่จัดให้มีสิ่งป้องกันของที่บรรทุกร่วงหล่นหรืออุปกรณ์สำหรับยึดตู้บรรทุกสินค้า (Twist-lock) ปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000...

11 มกราคม 2561
Download หนังสือพฤติกรรมผู้บริโภค CLMV

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ได้แปลและจัดพิมพ์หนังสือพฤติกรรมกลุ่มผู้บริโภค CLMV จำนวน 4 เมือง ได้แก่ พนมเปญ, เวียงจันทน์, ย่างกุ้ง และ โฮจิมินห์ ในรูปแบบภาษาไทย โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก...

3 มกราคม 2561
การนำส่งงบการเงินประจำปี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้บริการรับงบการเงินประจำปีของ ผู้ประกอบธุรกิจ (ผู้ประกอบธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญติบุคคล บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด...