สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
ภาพข่าวกิจกรรม
แถลงข่าวสถานการณ์การส่งออก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

เวลา 10.30 น. สภาผู้ส่งออกแถลงข่าวสถานการณ์การส่งออก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 โดยมี นายนพพร เทพสิทธา ประธานสภาผู้ส่งออก ,นายวัลลภ วิตนากร รองประธาน ,นายไพบูลย์ พลสุวรรณา ที่ปรึกษา , และนายคงฤทธิ์ จันทริก ผู้อำนวยการบริหาร ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 1 สภาผู้ส่งออก อาคารลุมพินีทาวเวอร์  โดย ประเมินการส่งออกไตรมาส 1 ติดลบ 2% และเสนอผลักดันการส่งออกเป็นวาระแห่งชาติ