สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
ภาพข่าวกิจกรรม
แถลงข่าวสถานการณ์การส่งออก ประจำเดือนมกราคม 2558

เวลา 10.30 น. สภาผู้ส่งออกแถลงข่าวสถานการณ์การส่งออก ประจำเดือนมกราคม 2558 โดยมี นายนพพร เทพสิทธา ประธานสภาผู้ส่งออก , นายวัลลภ วิตนากร รองประธาน ,นายไพบูลย์ พลสุวรรณา ที่ปรึกษา , ดร.รติดนัย หุ่นสวัสดิ์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาล...งกรณ์มหาวิทยาลัย และนายคงฤทธิ์ จันทริก ผู้อำนวยการบริหาร ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 1 สภาผู้ส่งออก อาคารลุมพินีทาวเวอร์  โดย คาดการณ์ว่า "ตัวเลขการส่งออก ปี 58 เติบโตเพียง 1.5%"