สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
ภาพข่าวกิจกรรม
เงินบาทแข็งค่าสุดในรอบ 30 เดือน

32.95 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าสุดใน รอบ 30 เดือน

ผู้ว่าการแบงค์ชาติฯ แนะสถานการณ์เงินบาทแข็งค่า เป็นไปในทิศทางเดียวกับภูมิภาค โดยเป็นผลมาจากปัจจัยภายนอก เพราะดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลอื่น เนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับมาตรการปฏิรูปภาษีของสหรัฐฯ ขอให้ผู้ประกอบการบริหารความเสี่ยงและใช้เครื่องมือทางการเงินให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และไม่อยากให้ไปกำหนดว่าค่าเงินบาทควรจะอยู่ในระดับใด นอกจากนี้ เงินบาทแข็งค่าหลุด 33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ แล้ว คาดว่าเงินทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดพันธบัตร


TNSC โดยเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เงินบาทมีการแข็งค่าขึ้นกว่า 6% (Year-on-Year) และแข็งค่ากว่า 8.30% นับตั้งแต่ปี 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการแข็งค่าที่มากที่สุดในรอบ 30 เดือน (หรือ 2 ปีกว่า) เมื่อเทียบกับค่าเงินของคู่ค้าและคู่แข่งทางการค้าสำคัญของไทย