สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
ภาพข่าวกิจกรรม
รายงานข่าวเด่นความเคลื่อนไหวในตลาดต่างประเทศ ประจำเดือน ตุลาคม 2560

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 2 ได้จัดส่งรายงานข่าวเด่นความเคลื่อนไหวในตลาดต่างประเทศ ที่ได้รับแจ้งจาก สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สคต.) ประจำเดือน ตุลาคม 2560 อันจะเป็นประโยชน์กับท่านสมาชิก

ท่านสมาชิกสามารถ Download TNSC e-News ฉบับที่ 221/2560 
ได้ที่ลิ้งค์ https://goo.gl/yYtxXh