สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
ภาพข่าวกิจกรรม
กิจกรรม “สัมมนา Export Logistics Europe”จัดร่วมกับ Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA)

กิจกรรม “สัมมนา Export Logistics Europe”จัดร่วมกับ Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA)

 

งานสัมมนา Export Logistics Europe จัดโดย Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) ร่วมกับ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง Ballroom โรงแรม Conrad, All Seasons Place กรุงเทพฯ เวลา 13.30-19.00น. มีผู้สนใจเข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จำนวน 65 ราย เป็นสมาชิกสภาผู้ส่งออก 18 ราย โดย คุณกัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ ประธานสภาผู้ส่งออก ให้เกียรติเข้าร่วมงาน พร้อมกล่าว Welcome Speech

 

ภายในงานสัมมนาแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 13.30-17.00 เป็นการบรรยาย มีวิทยากรผู้ทางคุณวุฒิมาบรรยายเกี่ยวกับการลงทุนการค้าในทวีปยุโรป ผ่านการตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่ประเทศ Netherlands โดยแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อใหญ่ดังนี้

 

  1. ภาพรวมการนำเข้าส่งของประเทศ Netherland โดย Remco Buurman, CEO, Holland International Distribution Council (HIDC)
  2. ทำไมถึงควรเลือกไปตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่ Netherlands โดย Rick Ligthart, Customs Attaché, Customs Administration of the Netherlands
  3. Port of Rotterdam โดย Sofie Tolk, Senior Commercial Consultant, Port of Rotterdam
  4. ขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติทางศุลกากร โดย Tim Hesselink, Director – Attorney-at-Law, KPMG Meijburg & Co, Amsterdam
  5. ภาษีศุลกากร โดย Vinod Kalloe, Head of EU-ASEAN Desk, KPMG in Thailand

 

จากนั้นเวลา 17.00 เป็นต้นไป เป็นช่วง Individual consultations ที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมกิจกรรม ปรึกษากับวิทยากรในเรื่องที่เชี่ยวชาญ เป็นการส่วนตัว ซึ่งมีผู้ร่วมสัมมนาสนใจพอสมควร ความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมงานอยู่ในเกณฑ์ดี และดีมาก