สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
ภาพข่าวกิจกรรม
แถลงข่าวสถานการณ์การส่งออกประจำเดือนกรกฎาคม 2559

เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ ตัวการใหญ่ฉุดส่งออกไทยครึ่งปีหลัง

เรียกร้องรัฐบาลเร่งยกระดับโลจิสติกส์ของประเทศ

และควบคุมการเรียกเก็บค่าแจ้งน้ำหนักสินค้าและตู้สินค้าให้เป็นธรรม !!!

 

นายไพบูลย์ พลสุวรรณา ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) หรือ สภาผู้ส่งออก แถลงข่าวร่วมกับ นายวัลลภ วิตนากร รองประธานสภาผู้ส่งออก นายคงฤทธิ์ จันทริก ผู้อำนวยการบริหารสภาผู้ส่งออก และ อ.ดร.รติดนัย หุ่นสวัสดิ์ ที่ปรึกษาโครงการดัชนีการส่งออก ถึงสถานการณ์ส่งออกในเดือนมิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 เมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 ว่า การส่งออกในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ได้รับอานิสงส์จากมูลค่าการส่งออกทองคำที่สูงถึง 781.73 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัว 365% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปี 2015 รวมถึงการขยายตัวของการส่งออกรถยนต์และสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้มีมูลค่าการส่งออกเท่ากับ 18,146 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวที่ -0.08% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน (YoY) มูลค่าการส่งออกในรูปเงินบาทเท่ากับ 642,388 ล้านบาท ขยายตัว 6.5% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน (YoY) ส่งผลให้ภาพรวมการส่งออกครึ่งปีแรก มีมูลค่า 105,137 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัว -1.60%