สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
ภาพข่าวกิจกรรม
แถลงข่าวสถานการณ์การส่งออกประจำเดือนพฤษภาคม 2559

นายนพพร เทพสิทธา ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) หรือ สภาผู้ส่งออก แถลงข่าวร่วมกับนายไพบูลย์ พลสุวรรณา ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาผู้ส่งออก นายวัลลภ วิตนากร รองประธานสภาผู้ส่งออก และนายคงฤทธิ์ จันทริก ผู้อำนวยการบริหารสภาผู้ส่งออก เกี่ยวกับสถานการณ์ส่งออกในเดือนเมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ว่า มูลค่าการส่งออกในเดือนเมษายน 2559 กลับมาติดลบถึงร้อยละ 8 ผิดจากที่คาดการณ์ไว้มาก โดยนับเป็นเดือนเมษายนที่มูลค่าส่งออกน้อยที่สุดในรอบ 6 ปี และเป็นการติดลบติดต่อกันเป็นเดือนที่ 17 ถ้าหักการส่งออกทองและอาวุธที่ผิดปกติออก จะทำให้การส่งออกในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมที่ผ่านมาจะกลับจากบวกร้อยละ 10.27 และ 1.37 กลายเป็นติดลบร้อยละ 3.75 และ 1.05 ตามลำดับ และ ทำให้การส่งออก 4 เดือน มกราคมถึงเมษายน 2559 เปลี่ยนจากติดลบร้อยละ 1.24 เป็นติดลบร้อยละ 5.36 แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการค้าและเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัว มีความไม่แน่นอนสูง และ มีความเสี่ยงว่าจะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจครั้งใหญ่ได้