สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
ภาพข่าวกิจกรรม
แถลงข่าวสถานการณ์การส่งออกประจำเดือนเมษายน 2559

นายนพพร เทพสิทธา ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) หรือสภาผู้ส่งออก แถลงข่าวร่วมกับนายไพบูลย์ พลสุวรรณา ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาผู้ส่งออก นายวัลลภ วิตนากร รองประธานสภาผู้ส่งออก นายคงฤทธิ์ จันทริก ผู้อำนวยการบริหารสภาผู้ส่งออก และ ดร. รติดนัย หุ่นสวัสดิ์ ที่ปรึกษาโครงการดัชนีการส่งออก เกี่ยวกับสถานการณ์ส่งออกในเดือนมีนาคม และภาพรวมของปี 2559 ณ โรงแรมแมนดาริน ถนนพระราม 4 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ว่ามูลค่าการส่งออกในเดือนมีนาคม 2559 ยังได้รับอิทธิพลจากราคาทองคำในตลาดโลกที่ทรงตัวในระดับสูงต่อเนื่องจากเดือนกุมภาพันธ์ แต่หากคิดมูลค่าการส่งออกทองคำยังไม่ได้ขึ้นรูปเท่ากับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว จะทำให้การส่งออกของไทยในเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีมูลค่าเท่ากับ 18,680.6 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือหดตัว -1.05% และเมื่อหักอิทธิพลของการส่งออกทองคำยังไม่ได้ขึ้นรูปและอาวุธยุทโธปกรณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ออกไป จะทำให้การส่งออกของไทยในไตรมาส 1 หดตัวที่ -4.46%