สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
ภาพข่าวกิจกรรม
แถลงข่าวสถานการณ์ส่งออกประจำเดือนมีนาคม 2559

นายนพพร เทพสิทธา ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) หรือสภาผู้ส่งออก แถลงข่าวร่วมกับ นายไพบูลย์ พลสุวรรณา ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาผู้ส่งออก นายวัลลภ วิตนากร รองประธานสภาผู้ส่งออก และนายคงฤทธิ์ จันทริก ผู้อำนวยการบริหารสภาผู้ส่งออก เกี่ยวกับสถานการณ์ส่งออกปี 2559 ณ ห้องประชุม 1 สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ว่ามูลค่าการส่งออกในเดือนกุมภาพันธ์ไม่ได้ชี้ให้เห็นว่าการส่งออกของไทยฟื้นกลับมา เนื่องจากการส่งออกมูลค่า 18,994 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเติบโตกว่า 10.27% นั้น เกิดจากการส่งกลับอาวุธยุทโธปกรณ์ในการซ้อมรบ และการส่งออกทองคำที่ยังไม่ได้ขึ้นรูปถึง 1,890 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเกิดจากราคาทองคำในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากในเดือนกุมภาพันธ์ หากตัดปัจจัยทั้งสองประเด็นออกแล้ว จะทำให้การส่งออกของไทยในเดือนกุมภาพันธ์หดตัว -3.75% ยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงการหดตัวอย่างต่อเนื่องของภาคส่งออกไทย ขณะที่สถานการณ์เศรษฐกิจในตลาดสำคัญยังไม่ฟื้นตัวอย่างแท้จริง