สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
ภาพข่าวกิจกรรม
เรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมงานประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 21

ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมงานประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 21 และร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง “Crisis Management and Opportunity Beyond 2016” วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 11.00 – 16.00 น.  

ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี (ถ.พระราม 4)

กำหนดการ

11.00 – 12.00 น.   ลงทะเบียนและรับเอกสาร
12.00 – 12.45 น.   รับประทานอาหารกลางวัน (Western Set Menu)
12.45 – 13.30 น.   เริ่มการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 21 ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมตามวาระประชุม
13.30 – 16.00 น.   การเสวนาหัวข้อ “Crisis Management and Opportunity Beyond 2016” 
                             ร่วมเสวนา โดย

  ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล     อดีตรองนายกรัฐมนตรี
  ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี      อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
  ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
 

     ดำเนินรายการโดย

  ดร.ชัยชาญ เจริญสุข เลขาธิการสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

                            ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดต่างประเทศ บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์

16.00 น.                 ปิดการประชุม

 

หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ :

ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ (คุณเบญจพร, คุณภคพล)

โทร. 02-679-7555 ต่อ 0, 502-503

โทรสาร. 02-679-7500-1

e-mail: tnsc.seminar@tnsc.com

***ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน***