สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
ภาพข่าวกิจกรรม
แถลงข่าวสถานการณ์การส่งออกประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

นายนพพร เทพสิทธา ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) แถลงข่าวร่วมกับ นายไพบูลย์ พลสุวรรณา ที่ปรึกษาสภาผู้ส่งออก, นายวัลลภ วิตนากร รองประธานสภาผู้ส่งออก และนายคงฤทธิ์ จันทริก ผู้อำนวยการบริหารสภาผู้ส่งออกเกี่ยวกับสถานการณ์ส่งออกเดือนมกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 ว่า การส่งออกของไทยในไตรมาสแรกยังไม่ฟื้นตัว และมีแนวโน้มติดลบต่อเนื่อง จากตัวเลขการส่งออกในเดือนมกราคม 2559 มีมูลค่า 15,711 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 8.91 เป็นการติดลบติดต่อกันเป็นเดือนที่ 13 และต่ำสุดในรอบ 50 เดือน เป็นผลจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้น และมีเศรษฐกิจถดถอยจนน่าเป็นห่วงว่าอาจเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในบางประเทศและลุกลามไปทั่วโลกได้เริ่มจากกลุ่มประเทศที่พึ่งการส่งออกการท่องเที่ยวและเงินลงทุนจากต่างชาติเป็นหลัก โดยประเทศที่มีหนี้สินมากและประเทศที่ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์และน้ำมันดิบเป็นหลักจะได้รับผลกระทบมากและยาวนานกว่าประเทศอื่นๆ โดยล่าสุดสถาบันการเงินระดับโลกได้เตรียมปรับลดประมาณการณ์เศรษฐกิจโลกและเตือนให้แต่ละประเทศเตรียมรับมือกับภาวะถดถอยด้วยการปฏิรูปเศรษฐกิจภายใน การค้าระหว่างประเทศ และการร่วมมือกันอย่างจริงจังเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโลก