สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
ภาพข่าวกิจกรรม
แถลงข่าวสถานการณ์การส่งออก ประจำเดือนมกราคม 2559

นายนพพร เทพสิทธา ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย แถลงข่าวร่วมกับ นายไพบูลย์ พลสุวรรณา ที่ปรึกษาสภาผู้ส่งออก นายวัลลภ วิตนากร รองประธานสภาผู้ส่งออก และนายรติดนัย หุ่นสวัสดิ์ อาจารย์คณะเศษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับสถานการณ์ส่งออกปี 2559 ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ว่า สภาผู้ส่งออกมั่นใจว่าการส่งออกปี 2559 จะเติบโตเป็นบวกครั้งแรกในรอบ 3 ปี โดย คาดว่าจะส่งออกได้เพิ่มขึ้นเป็น 218,700 ล้านเหรียญสหรัฐ โต 2% จากปี 2558 หรือเฉลี่ยเดือนละ 18,225 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นผลจากการทำงานร่วมกันของภาครัฐและเอกชน ท่ามกลางปัจจัยภายในและภายนอกประเทศที่ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนสูงในปัจจุบัน