สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
ภาพข่าวกิจกรรม
5 มิถุนายน 2561
แถลงข่าวสถานการณ์ส่งออก พ.ค. 61

สรท. ยืนยันเป้าส่งออกเติบโต 8% หวั่นมรสุมโลจิสติกส์เพิ่มต้นทุน ฉุดความสามารถในการแข่งขัน

นางสาวกัณญภัค ตันติพิพัฒนพงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) แถลงข่าวร่วมกับ นายวิศิษฐ์...

31 พฤษภาคม 2561
Download เอกสารประกอบการสัมมนา ASEAN – Hong Kong FTA : Opportunity to Explore Business to China

ผู้เข้าร่วมสัมมนา ASEAN – Hong Kong FTA : Opportunity to Explore Business to China สามารถ Download เอกสารประกอบการสัมมนาทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายได้ที่ลิ้งค์ https://goo.gl/1qZYRj

9 พฤษภาคม 2561
อบรมการประกันภัย สำหรับผู้ประกอบการ

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) กำหนดจัดอบรมหลักสูตรการประกันภัยครบวงจร สำหรับผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ขนส่งสินค้าทั้งทางบก ทางทะเล...

8 พฤษภาคม 2561
แถลงข่าวสถานการณ์ส่งออก เม.ย. 61

ปรับคาดการณ์ส่งออก 61 โต 8% ภายใต้ความเสี่ยงสงครามการค้า

นางสาวกัณญภัค ตันติพิพัฒนพงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) แถลงข่าวร่วมกับ นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา         รองประธาน สรท....

24 เมษายน 2561
สรุปข้อมูลจากการลงพื้นที่เกี่ยวกับปัญหาความแออัดในท่าเรือแหลมฉบัง
 
สืบเนื่องจาก สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ได้รับทราบปัญหาจากสมาชิกเกี่ยวกับเรื่องความแออัดที่เกิดขึ้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง รวมถึงปัญหาเรื่องการถูกศุลกากรแหลมฉบัง สุ่ม X-Ray สินค้าเพิ่มขึ้น...
23 เมษายน 2561
Free สัมมนา ASEAN – Hong Kong FTA : Opportunity to Explore Business to China

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) ร่วมกับ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และHong Kong Trade Development Council (HKTDC) จัดสัมมนา “ASEAN – Hong Kong FTA : Opportunity to Explore Business to China” (อาเซียน -...

18 เมษายน 2561
ผู้นำเข้า-ส่งออกไม่ควรพลาด สัมมนาการปฏิบัติตามพ.ร.บ.ศุลกากร 30 ที่นั่งสุดท้าย

ผู้นำเข้า-ส่งออกไม่ควรพลาด สัมมนาการปฏิบัติตามพ.ร.บ.ศุลกากร 30 ที่นั่งสุดท้าย


สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) กำหนดจัดสัมมนา “การปฎิบัติตามประกาศ ระเบียบ อนุบัญญัติภายใต้...

5 เมษายน 2561
Download เอกสารประกอบการปาฐกถาพิเศษ

Download เอกสารประกอบการปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “แผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับประสิทธิภาพโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ” โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ที่ลิ้งค์ https://goo.gl/gqEfrh

2 เมษายน 2561
อบรมเทคนิคการเลือกซื้อบริการการขนส่งสินค้าทางทะเล


สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) จัดอบรมหลักสูตร เทคนิคการเลือกซื้อบริการการขนส่งสินค้าทางทะเล โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ อาจารย์ประพันธ์...

19 มีนาคม 2561
[VDO] Warehouse Management Systems - บริษัทสยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน)

VDO เก็บตกจากการเดินทางไปดูงานบริษัทสยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน) ในโครงการ TNSC Site Visit ครั้งที่ 2/2561 การดูงานครั้งนี้เน้นไปที่ระบบ Warehouse Management System ของบริษัท ที่นำมาปรับปรุงระบบคลังสินค้าจนปัจจุบันใช้ระบบ Automate...