สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
ภาพข่าวกิจกรรม
18 เมษายน 2561
ผู้นำเข้า-ส่งออกไม่ควรพลาด สัมมนาการปฏิบัติตามพ.ร.บ.ศุลกากร 30 ที่นั่งสุดท้าย

ผู้นำเข้า-ส่งออกไม่ควรพลาด สัมมนาการปฏิบัติตามพ.ร.บ.ศุลกากร 30 ที่นั่งสุดท้าย


สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) กำหนดจัดสัมมนา “การปฎิบัติตามประกาศ ระเบียบ อนุบัญญัติภายใต้...

5 เมษายน 2561
Download เอกสารประกอบการปาฐกถาพิเศษ

Download เอกสารประกอบการปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “แผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับประสิทธิภาพโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ” โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ที่ลิ้งค์ https://goo.gl/gqEfrh

2 เมษายน 2561
อบรมเทคนิคการเลือกซื้อบริการการขนส่งสินค้าทางทะเล


สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) จัดอบรมหลักสูตร เทคนิคการเลือกซื้อบริการการขนส่งสินค้าทางทะเล โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ อาจารย์ประพันธ์...

19 มีนาคม 2561
[VDO] Warehouse Management Systems - บริษัทสยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน)

VDO เก็บตกจากการเดินทางไปดูงานบริษัทสยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน) ในโครงการ TNSC Site Visit ครั้งที่ 2/2561 การดูงานครั้งนี้เน้นไปที่ระบบ Warehouse Management System ของบริษัท ที่นำมาปรับปรุงระบบคลังสินค้าจนปัจจุบันใช้ระบบ Automate...

12 มีนาคม 2561
เชิญประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 23

เรียนเชิญท่านสมาชิกสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) ประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 23 ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 11.00 – 15.30 น. ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี (ถ.พระราม 4)...

12 มีนาคม 2561
อบรมหลักสูตร

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) จัดอบรมหลักสูตร "เจาะลึก UCP 600, Letter of Credit (L/C) และ Incoterms 2010 ลดความเสี่ยงการค้าระหว่างประเทศอย่างมืออาชีพ" โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์บุญเลิศ สุภาผา ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าและการชำระเงินระหว่างประเทศ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ โรงแรมแลงคาสเตอร์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ

5 มีนาคม 2561
***เต็มแล้ว*** ดูงาน บริษัทสยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร TNSC Site Visit

*** กิจกรรมศึกษาดูงานบริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการ TNSC Site Visit เต็มแล้วนะครับ ท่านที่สนใจดูงานกับสภาผู้ส่งออก...

2 มีนาคม 2561
แถลงข่าวส่งออกประจำเดือน ก.พ. 61

“สภาผู้ส่งออกเรียกร้องรัฐเร่งพัฒนาด้านโลจิสติกส์และการอำนวยความสะดวกทางการค้า รองรับส่งออกโต”

 

นางสาวกัณญภัค ตันติพิพัฒนพงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) แถลงข่าวร่วมกับ...

7 กุมภาพันธ์ 2561
แถลงข่าวส่งออกประจำเดือน ม.ค.61

ค่าเงินบาทและค่าแรงขั้นต่ำฉุด ปัจจัยหลักฉุดการแข่งขันประเทศไทย ปี 61

นางสาวกัญญภัค ตันติพิพัฒนพงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) หรือสภาผู้ส่งออก แถลงข่าวร่วมกับ นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา...

1 กุมภาพันธ์ 2561
ดู Live สัมมนาการบริหารจัดการความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

ท่านสมาชิกและผู้ที่สนใจสามารถดู Live สัมมนาการบริหารจัดการความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ได้ที่

ช่วงที่ 1 https://www.facebook.com/tnscofficial/videos/2085417655024493/

ช่วงที่ 2 https://www.facebook.com/tnscofficial/videos/2085496735016585/