สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
ภาพข่าวกิจกรรม
4 ธันวาคม 2561
แถลงข่าวสถานการณ์ส่งออก พ.ย. 61

 

สรท. คงเป้าส่งออกปี 2561 เติบโต 8% คาดปี 2562 โต 5%

นางสาวกัณญภัค ตันติพิพัฒนพงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) แถลงข่าวร่วมกับ นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธาน สรท. นายสุวัฒน์ อัศวทองกุล...

21 พฤศจิกายน 2561
อบรมหลักสูตร

มูลนิธิพัฒนาผู้ส่งออกไทย ร่วมกับ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) กำหนดจัดอบรมหลักสูตร "เรียนรู้ เจาะลึก ค้าชายแดน เทอมการค้า การชำระเงิน พิธีการศุลกากร และ การขนส่งข้ามแดน"...

6 พฤศจิกายน 2561
แถลงข่าวสถานการณ์ส่งออก ต.ค. 61สรท. คาดส่งออกไทยปี 2561 โต 8% ปี 2562 โต 5% เฝ้าระวังสงครามการค้า

 

นางสาวกัณญภัค ตันติพิพัฒนพงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) แถลงข่าวร่วมกับ นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธาน สรท. ดร.ชัยชาญ...

18 ตุลาคม 2561
อบรมหลักสูตร Advanced Import-Export & Customs case study

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) กำหนดจัดอบรมหลักสูตร "Advanced Import-Export & Customs Case Study" โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ศรีสลา ภวมัยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการ  นำเข้า-ส่งออก และการค้าระหว่างประเทศ และ Supply Chain...

16 ตุลาคม 2561
เปิดรับสมัครแล้ว อบรม Incoterm 2010 ครั้งที่ 2/2561

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) กำหนดจัดอบรมหลักสูตร "ลดความเสี่ยงธุรกิจส่งออก-นำเข้า ด้วยการเลือกใช้เทอมการค้าสากล (Incoterms 2010)" ครั้งที่ 2/2561...

16 ตุลาคม 2561
**เต็มแล้ว** ดูงานคลังสินค้า DHL

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) ได้กำหนดจัดกิจกรรม TNSC Site Visit ครั้งที่ 5/2561 ศึกษาดูงาน DHL Express Hub ณ บริษัท DHL Express International (Thailand) Ltd. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยท่านจะได้เยี่ยมชมการบริหารจัดการคลังสินค้า, Quality Control Center Room,...

11 ตุลาคม 2561
เอกสารประกอบการสัมมนา

เอกสารประกอบการสัมมนา "อนาคตโลจิสติกส์ไทย เชื่อมโยง รถ-เรือ-ราง รองรับการค้าระหว่างประเทศ"

Download ได้ที่  ดูรายละเอียด

4 ตุลาคม 2561
แถลงข่าวสถานการณ์ส่งออก ก.ย. 61


สรท. คงเป้าส่งออกเติบโตทั้งปี 9% พร้อมจับตาสงครามการค้าและค่าเงินบาทแข็งค่า

นางสาวกัณญภัค ตันติพิพัฒนพงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) แถลงข่าวร่วมกับ นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธาน...

1 ตุลาคม 2561
กิจกรรม
 
สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) จัดกิจกรรม "สำรวจเส้นทางเชิงพาณิชย์ Southern Economic Corridor: SEC...
1 ตุลาคม 2561
กรมฯ แจ้งเลื่อนการให้บริการ e-Form D เป็น 5 พ.ย.

กรมการค้าต่างประเทศ ขอแจ้งกำหนดการให้บริการระบบ e-Form D ASW จาก “วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็น วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561” เพื่อให้ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบฯ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dft.go.th/th-th/DetailHotNews/ArticleId/11962/11962