สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
ภาพข่าวกิจกรรม
8 กุมภาพันธ์ 2562
แถลงข่าวเดือนธันวาคม ประจำเดือนมกราคม 2562

ส่งออกทรุด ปัจจัยฉุดเพียบ

          นางสาวกัณญภัค ตันติพิพัฒนพงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) แถลงข่าวร่วมกับ นายณัฐพล เดชวิทักษ์ รองประธาน สรท. ดร.ชัยชาญ เจริญสุข เลขาธิการ สรท....

29 มกราคม 2562
อบรมหลักสูตร “พิกัดอัตราศุลกากรและการเตรียมความพร้อมสู่ฮาร์โมไนซ์อาเซียน 2022”
 
สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) กำหนดจัดอบรมหลักสูตร “พิกัดอัตราศุลกากรและการเตรียมความพร้อมสู่ฮาร์โมไนซ์อาเซียน 2022”...
29 มกราคม 2562
อบรมหลักสูตร

 

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) กำหนดจัดอบรมหลักสูตร "เลือกซื้อบริการขนส่งสินค้าทางทะเลอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ" หลักสูตรขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรด้านการนำเข้า-ส่งออก หรือ...

8 มกราคม 2562
อบรมหลักสูตร

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) กำหนดจัดอบรมหลักสูตร "Global Logistics and Digital Supply...

8 มกราคม 2562
อบรมหลักสูตร

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) กำหนดจัดอบรมหลักสูตร "เติมเต็มความรู้ขั้นตอนและเอกสารการนำเข้า-ส่งออก" ซึ่งเป็นหลักสูตรขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรด้านการนำเข้า-ส่งออก และ...

8 มกราคม 2562
แถลงข่าวสถานการณ์ส่งออก ธ.ค. 61


สรท. หวังมาตรการเชิงรุก ผลักดันส่งออกปี 2562 เติบโต 5%

        นางสาวกัณญภัค ตันติพิพัฒนพงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) แถลงข่าวร่วมกับ ดร.ชัยชาญ เจริญสุข เลขาธิการ สรท. และนายคงฤทธิ์...

4 ธันวาคม 2561
แถลงข่าวสถานการณ์ส่งออก พ.ย. 61

 

สรท. คงเป้าส่งออกปี 2561 เติบโต 8% คาดปี 2562 โต 5%

นางสาวกัณญภัค ตันติพิพัฒนพงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) แถลงข่าวร่วมกับ นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธาน สรท. นายสุวัฒน์ อัศวทองกุล...

21 พฤศจิกายน 2561
อบรมหลักสูตร

มูลนิธิพัฒนาผู้ส่งออกไทย ร่วมกับ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) กำหนดจัดอบรมหลักสูตร "เรียนรู้ เจาะลึก ค้าชายแดน เทอมการค้า การชำระเงิน พิธีการศุลกากร และ การขนส่งข้ามแดน"...

6 พฤศจิกายน 2561
แถลงข่าวสถานการณ์ส่งออก ต.ค. 61สรท. คาดส่งออกไทยปี 2561 โต 8% ปี 2562 โต 5% เฝ้าระวังสงครามการค้า

 

นางสาวกัณญภัค ตันติพิพัฒนพงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) แถลงข่าวร่วมกับ นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธาน สรท. ดร.ชัยชาญ...

18 ตุลาคม 2561
อบรมหลักสูตร Advanced Import-Export & Customs case study

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) กำหนดจัดอบรมหลักสูตร "Advanced Import-Export & Customs Case Study" โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ศรีสลา ภวมัยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการ  นำเข้า-ส่งออก และการค้าระหว่างประเทศ และ Supply Chain...