สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
ความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและการขนส่ง
PR News 20.2.14 - CKYHE Alliance established

COSCO, K Line, Yangming, Hanjin and Evergreen have agreed to form a new
alliance, to be known as the CKYHE Alliance

As first reported, the five lines have agreed in principle to form the alliance
as of March 1st on the Asia/North Europe and Asia/Mediterranean trades

The alliance will commence operations in mid-April and have six joint services
covering Asia/North Europe and four covering Asia/Med