สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
แนวโน้มการค้าและเศรษฐกิจ
สรุปข่าวการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 13 - 19 พฤศจิกายน 2560

สรุปข่าวการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 13 - 19 พฤศจิกายน 2560 ความเคลื่อนไหวของตลาดการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ และประเด็นทางการค้าที่สำคัญ

ท่านสมาชิกสามารถ Download TNSC e-News ฉบับที่ 223/2560 
ได้ที่ลิ้งค์ https://goo.gl/6tUKNG