สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
แนวโน้มการค้าและเศรษฐกิจ
8 กุมภาพันธ์ 2561
สรุปข่าวการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 8-14 มกราคม 2561

สรุปข่าวการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 8-14 มกราคม 2561 ความเคลื่อนไหวของตลาดการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ และประเด็นทางการค้าที่สำคัญ

ท่านสมาชิกสามารถ Download ได้ที่ลิ้งค์: https://goo.gl/cLvYeG

8 กุมภาพันธ์ 2561
สรุปข่าวการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2560 - 7 มกราคม 2561

สรุปข่าวการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2560 - 7 มกราคม 2561 ความเคลื่อนไหวของตลาดการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ และประเด็นทางการค้าที่สำคัญ

ท่านสมาชิกสามารถ Download TNSC e-News ฉบับที่ 240/2560 
ได้ที่ลิ้งค์: https://goo.gl/ugNCFs

8 กุมภาพันธ์ 2561
สรุปข่าวการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 18-24 ธันวาคม 2560

สรุปข่าวการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 18-24 ธันวาคม 2560 ความเคลื่อนไหวของตลาดการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ และประเด็นทางการค้าที่สำคัญ

ท่านสมาชิกสามารถ Download TNSC e-News ฉบับที่ 240/2560 
ได้ที่ลิ้งค์: https://goo.gl/2CJcoU

20 ธันวาคม 2560
สรุปข่าวการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 11-17 ธันวาคม 2560

สรุปข่าวการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 11-17 ธันวาคม 2560 ความเคลื่อนไหวของตลาดการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ และประเด็นทางการค้าที่สำคัญ

ท่านสมาชิกสามารถ Download TNSC e-News ฉบับที่ 236/2560 
ได้ที่ลิ้งค์: https://goo.gl/NrFa3D

20 ธันวาคม 2560
สรุปข่าวการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 4 - 10 ธันวาคม 2560

สรุปข่าวการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 4 - 10 ธันวาคม 2560 ความเคลื่อนไหวของตลาดการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ และประเด็นทางการค้าที่สำคัญ

ท่านสมาชิกสามารถ Download TNSC e-News ฉบับที่ 232/2560 
ได้ที่ลิ้งค์ https://goo.gl/eznHbe

6 ธันวาคม 2560
สรุปข่าวการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560

สรุปข่าวการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560 ความเคลื่อนไหวของตลาดการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ และประเด็นทางการค้าที่สำคัญ

ท่านสมาชิกสามารถ Download TNSC e-News ฉบับที่...

29 พฤศจิกายน 2560
สรุปข่าวการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 20 - 26 พฤศจิกายน 2560

สรุปข่าวการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 20 - 26 พฤศจิกายน 2560 ความเคลื่อนไหวของตลาดการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ และประเด็นทางการค้าที่สำคัญ

ท่านสมาชิกสามารถ Download TNSC e-News ฉบับที่ 226/2560  ดูรายละเอียด ดาวน์โหลด

22 พฤศจิกายน 2560
   สรุปข่าวการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 13 - 19 พฤศจิกายน 2560

สรุปข่าวการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 13 - 19 พฤศจิกายน 2560 ความเคลื่อนไหวของตลาดการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ และประเด็นทางการค้าที่สำคัญ

ท่านสมาชิกสามารถ Download TNSC e-News ฉบับที่ 223/2560  ดูรายละเอียด ดาวน์โหลด

15 พฤศจิกายน 2560
สรุปข่าวการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 6 - 12 พฤศจิกายน 2560

สรุปข่าวการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 6 - 12 พฤศจิกายน 2560 ความเคลื่อนไหวของตลาดการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ และประเด็นทางการค้าที่สำคัญ

ท่านสมาชิกสามารถ Download TNSC e-News ฉบับที่ 219/2560...

10 พฤศจิกายน 2560
การขนส่งสินค้าทางทะเล ระหว่างวันที่  30 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2560

สรุปข่าวการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2560 ความเคลื่อนไหวของตลาดการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ...