สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
ความหมายและคำศัพท์
คำศัพท์
ความหมาย
 
Avoirdupois PoundSame as 0.4535924277 kilograms.
AWWLAlways within Institute Warranties Limits (Insurance purpose).
B/LAbbreviation for "Bill of Lading."
BackhaulTo haul a shipment back over part of a route it has traveled.
BAFAbbreviation for "Bunker Adjustment Factor." Used to compensate steamship lines for fluctuating fuel costs. Sometimes called "Fuel Adjustment Factor" or FAF.
Balloon FreightLight, bulky articles.
Bank GuaranteeGuarantee issued by a bank to a carrier to be used in lieu of lost or misplaced original negotiable bill of lading.
BarratryAn act committed by the master or mariners of a vessel, for some unlawful or fraudulent purpose, contrary to their duty to the owners, whereby the latter sustain injury. It may include negligence, if so gross as to evidence fraud.
Barrel (BBL)A term of measure referring to 42 gallons of liquid at 60o F.
Base RateA tariff term referring to ocean rate less accessorial charges, or simply the base tariff rate.

ทดสอบ1