สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
ความหมายและคำศัพท์
คำศัพท์
ความหมาย
 
AppraisementDetermination of the dutiable value of imported merchandise by a Customs official who follows procedures outlined in their country's tariff, such as the U.S. Tariff Act of 1930.
Appraiser's StoresThe warehouse or public stores to which samples of imported goods are taken to be inspected, analyzed, weighed, etc. by examiners or appraisers.
ArbitraryA stated amount over a fixed rate to one point to make a rate to another point.
Arrival NoticeA notification by carrier of ship's arrival to the consignee, the "Notify Party," and - when applicable - the "Also Notify Party." These parties in interest are listed in blocks 3, 4 and 10, respectively, of the Bill of Lading.
ASC X12American Standards Committee X12 responsible for developing EDI standards for the United States.
AssignmentA term commonly used in connection with a bill of lading. It involves the transfer of rights, title and interest in order to assign goods by endorsing the bill of lading.
AsternBehind a vessel. Move in a reverse direction.
ATDNSHINCAny time Day or Night Sundays & Holidays Included.
AthwartshipsA direction across the width of a vessel.
AverageSee insurance.

ทดสอบ1