สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
ความหมายและคำศัพท์
คำศัพท์
ความหมาย
 
IEStands for "Immediate Exit." In the U.S., Customs IE Form is used when goods are brought into the U.S. and are to be immediately re-exported without being transported within the U.S.
Immediate ExportationAn entry that allows foreign merchandise arriving at one port to be exported from the same port without the payment of duty.
ImportTo receive goods from a foreign country.
Import LicenseA document required and issued by some national governments authorizing the importation of goods.
In BondCargo moving under Customs control where duty has not yet been paid.
In GateThe transaction or interchange that occurs at the time a container is received by a rail terminal or water port from another carrier.
In TransitIn transit, or in passage.
In-Transit Entry (I.T.)Allows foreign merchandise arriving at one port to be transported in bond to another port, where a superseding entry is filed.
Incentive RateA lower-than-usual tariff rate assessed because a shipper offers a greater volume than specified in the tariff. The incentive rate is assessed for that portion exceeding the normal volume.
INCOTERMSThe recognized abbreviation for the International Chamber of Commerce Terms of Sale. These terms were last amended, effective July 1, 1990.

ทดสอบ1