สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
ความหมายและคำศัพท์
คำศัพท์
ความหมาย
 
EDIAbbreviation for "Electronic Data Interface." Generic term for transmission of transactional data between computer systems. EDI is typically via a batched transmission, usually conforming to consistent standards.
EDIFACTInternational data interchange standards sponsored by the United Nations. See UN/EDIFACT.
Elevatingcharges assessed for the handling of grain through grain elevators.
Elkins ActAn act of Congress (1903) prohibiting rebates, concession, misbilling, etc. and providing specific penalties for such violations.
EmbargoOrder to restrict the hauling of freight.
Eminent DomainThe sovereign power to take property for a necessary public use, with reasonable compensation.
Empty RepoContraction for Empty Repositioning. The movement of empty containers.
EndorsementA legal signature usually placed on the reverse of a draft; signifies transfer of rights from the holder to another party.
EntryCustoms documents required to clear an import shipment for entry into the general commerce of a country.
EqualizationA monetary allowance to the customer for picking up or delivering at a point other than the destination shown on the bill of lading. This provision is covered by tariff publication.

ทดสอบ1