สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
ความหมายและคำศัพท์
คำศัพท์
ความหมาย
 
Common LawLaw that derives its force and authority from precedent, custom and usage rather than from statutes, particularly with reference to the laws of England and the United States.
Concealed DamageDamage that is not evident from viewing the unopened package.
ConferenceAn association of ship owners operating in the same trade route who operate under collective conditions and agree on tariff rates.
Confirmed Letter of CreditA letter of credit, issued by a foreign bank, whose validity has been confirmed by a domestic bank. An exporter with a confirmed letter of credit is assured of payment even if the foreign buyer or the foreign bank defaults.
Confirming BankThe bank that adds its confirmation to another bank's (the issuing bank's) letter of credit and promises to pay the beneficiary upon presentation of documents specified in the letter of credit.
Connecting CarrierA carrier which has a direct physical connection with, or forms a link between two or more carriers
ConsigneeA person or company to whom commodities are shipped.
Consignee MarkA symbol placed on packages for identification purposes; generally a triangle,square, circle, etc. with letters and/or numbers and port of discharge.
Consignment(1) A stock of merchandise advanced to a dealer and located at his place of business, but with title remaining in the source of supply. (2) A shipment of goods to a consignee.
ConsignorA person or company shown on the bill of lading as the shipper.

ทดสอบ1