สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
ความหมายและคำศัพท์
คำศัพท์
ความหมาย
 
COFCAbbreviation for the Railway Service "Container On Flat Car."
COGSACarriage of Goods by Sea Act. U.S. federal codification passed in 1936 which standardizes carrier's liability under carrier's bill of lading. U.S. enactment of The Hague Rules.
CollectingA draft drawn on the buyer, usually accompanied by documents, with complete instructions concerning processing for payment or acceptance.
CollectionA draft drawn on the buyer, usually accompanied by documents, with complete instructions concerning processing for payment or acceptance.
Combination Export Mgr.A firm that acts as an export sales agent for more than one noncompeting manufacturer.
Combination RateA rate made up of two or more factors, separately published.
Commercial InvoiceRepresents a complete record of the transaction between exporter and importer with regard to the goods sold. Also reports the content of the shipment and serves as the basis for all other documents about the shipment.
CommodityArticle shipped. For dangerous and hazardous cargo, the correct commodity identification is critical
Commodity RateA rate published to apply to a specific article or articles.
Common CarrierA transportation company which provides service to the general public at published rates.

ทดสอบ1