สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
ความหมายและคำศัพท์
คำศัพท์
ความหมาย
 
Carload RateA rate applicable to a carload of goods.
CarnetA Customs document permitting the holder to temporarily carry or send merchandise into certain foreign countries (for display, demonstration or similar purposes) without paying duties or posting bonds. Any of various Customs documents required for crossing some international borders.
CarrierAny person or entity who, in a contract of carriage, undertakes to perform or to procure the performance of carriage by rail, road, sea, air, inland waterway or by a combination of such modes
Carrier's CertificateA certificate required by U.S. Customs to release cargo properly to the correct party.
CartageUsually refers to intra_city hauling on drays or trucks.
CartmentCustoms form permitting in_bond cargo to be moved from one location to another under Customs control, within the same Customs district. Usually in motor carrier's possession while draying cargo.
Cash Against Documents (CAD)Method of payment for goods in which documents transferring title are given the buyer upon payment of cash to an intermediary acting for the seller, usually a commission house.
Cash in AdvanceA method of payment for goods in which the buyer pays the seller in advance of the shipment of goods. Usually employed when the goods, such as specialized machinery, are built to order.
Cash With Order (CWO)A method of payment for goods in which cash is paid at the time of order and the transaction becomes binding on both buyer and seller.
CBM (CM)Abbreviation for "Cubic Meter."

ทดสอบ1