สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
ความหมายและคำศัพท์
คำศัพท์
ความหมาย
 
A.I.DAgency for International Development.
A.T.AAmerican Trucking Association.
AAAlways Afloat (In some ports the ship aground when approaching, or at berth.)
AARAbbreviation for: - Against All Risks (insurance clause). - Association of American Railroads.
AbaftA point beyond the midpoint of a ships length, towards the rear or stern.
AbandonA proceeding wherein a shipper/consignee seeks authority to abandon all or parts of their cargo.
AbatementA discount allowed for damage or overcharge in the payment of a bill.
ABIU.S. Customs' "Automated Broker Interface," by which brokers file importers' entries electronically.
AboardReferring to cargo being put, or laden, onto a means of conveyance.
AbsorptionOne carrier assumes the charges of another without any increase in charges to the shipper.

ทดสอบ1