สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
Meeting Archive

"การประชุม UNCEFACT แบ่งเป็นสองระดับ คือ การประชุมระดับ Plenary เพื่อรับรองผลการดำเนินการต่าง ๆ อย่างเป็นทางการ  ปีละ 1 ครั้ง และการประชุมระดับ Forum ซึ่งเป็นการประชุมระดับคณะทำงาน ปีละ 2 ครั้ง สรท. ได้มีส่วนเข้าร่วมติดตามการประชุม  UNCEFACT ตั้งแต่การประชุมระดับ Plenary ครั้งที่ 23 เมื่อเดือน เมษายน 2559"

 

สรุปประเด็นสำคัญจากการเข้าร่วมประชุมที่ผ่านมาของ สรท.  ดังนี้

Click here >> “28th UN/CEFACT Forum (26 - 30 September 2016), Bangkok, Thailand”

 

Click here >> “22nd Session - UN/CEFACT Plenary (21 - 22 April 2016) and 27th UN/CEFACT Forum (25 - 29 April 2016), Palais des Nations, Geneva, Switzerland”

 

Click here >> “27th UN/CEFACT Forum (25 - 29 April 2016), Palais des Nations, Geneva, Switzerland”

 

เตรียมการประชุมครั้งต่อไป

Text =“29th UN/CEFACT Forum (27 - 31 March 2017), Salle XXIV, Palais des Nations, Geneva, Switzerland”
Link = https://www.unece.org/index.php?id=44084#/

 

Text =“ 23rd Session - UN/CEFACT Plenary (3 - 4 April 2017), Salle VII, Palais des Nations, Geneva, Switzerland”
Link = https://www.unece.org/index.php?id=44087