สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
UN/CEFACT Current working groups

"ภายใต้คณะทำงาน UNCEFACT มีการแบ่งกลุ่มการพัฒนามาตรฐานออกเป็นหลาย “Domain” ปัจจุบันมีการจัดกลุ่มเป็นงานทั้งสิ้น 15 Domain และในแต่ละโดเมน มีหลายโครงการที่ดำเนินการไปพร้อมกัน โดยใช้วิธีการประชุม online และ ผ่านทาง e-mail เป็นหลัก"

 

โครงการบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เป็นตามตาราง
สามารถติดตามรายงาน ผลการดำเนินงาน และเข้าร่วมคณะทำงานได้ตาม link ด้านล่าง

 

Click here >> “UN/CEFACT Domain ทั้งหมด”