สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
การอำนวยความสะดวกทางการค้า
25 กุมภาพันธ์ 2560
World Trade Facilitation – Trade Facilitation Agreement

"ภาพรวมของ ความตกลงการอำนวยความสะดวกทางการค้า  (Agreement  on Trade Facilitation) ขององค์การค้าโลก หรือ Bali Package ที่ประเทศไทยยื่นตราสารยอมรับความตกลงฯ เป็นลำดับประเทศที่ 20 ไปเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 นั้น ...

25 กุมภาพันธ์ 2560
Trade Facilitation Roadmap

"สรท. ศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบันเพื่อกำหนด Roadmap สำหรับการดำเนินการเพื่อเตรียมปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization’s Trade Facilitation Agreement)พร้อมข้อเสนอแนะที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล"

ดูรายละเอียด ดาวน์โหลด