สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
การค้าชายแดน
ท่าเรือติลาว่า

ท่าเรือติลาว่า (Myanmar International Terminals Thilawa) เป็นท่าเรือ ที่บริษัท Hutchison (HK) ได้สัมปทานจากรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า รายละเอียดเริ่มต้นท่าเรือในปี 1995 ดำเนินการก่อสร้างในปี 1996 แล้วเสร็จในปี 1997 ในส่วนหน้าท่า เริ่มดำเนินการในปี 1998 โดยได้รับสัมปทานแบบต่ออายุ รวม 70 ปี

ระยะเวลาการขนส่งสินค้าจากปากแม่น้ำย่างกุ้ง ถึงท่าเรือ ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง และใช้เวลาในการขนส่งสินค้าทางถนนจากท่าเรือ ไปยังเมืองย่างกุ้งด้วยระยะเวลา 40 นาที ถึง 1 ชั่วโมง สำหรับระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร ส่วนของท่าเรือติลาว่า มีร่องน้ำลึก 9 เมตร สามารถรับเรือยาวขนาด 200 เมตร เข้าท่าได้ ในขณะที่ ท่าเรือย่างกุ้งจะรองรับเรือ ได้ขนาดความยาว 167 เมตร อีกทั้งท่าเรือย่างกุ้งยังมีปัญหาเกี่ยวกับสันทราย 2 จุด ที่ทำให้การขนส่งเป็นไปด้วยความล่าช้า แต่สำหรับท่าเรือติลาว่าจะมีเพียงแค่สันทรายเดียว ท่าเรือย่างกุ้งน้ำขึ้นสูงสุดจะมีร่องน้ำลึกเพียง 7.50 เมตร ซึ่งในปัจจุบันต้องมีการขุดร่องน้ำเพื่อเพิ่มความลึกให้สามารถให้เรือที่เข้าท่าเรือย่างกุ้งได้ สำหรับการขนส่งสินค้า จากท่าเรือติลาว่า ใช้ได้สองเส้นทาง คือ ผ่านสะพาน Thanlyn Bride ซึ่งสามารถรองรับน้ำหนักสำหรับตู้ 20 ฟุต อีกสะพานคือสะพาน Dagon ซึ่งสามารถรองรับน้ำหนักตู้ 40 ฟุต

อัตราราคาค่าบริการในการขนส่ง ภายในเมืองย่างกุ้งจะคิดค่าบริการที่ 80 USD การขนส่งสินค้าจากท่าเรือติลาว่า โดยปกติจะมีค่าบริการในการขนส่งอยู่ที่ 160 USD เนื่องจากที่ตั้งของท่าเรืออยู่ห่างไกลกว่าท่าเรือย่างกุ้ง แต่ทางท่าเรือติลาว่าทำการ Subsidized ให้กับผู้ใช้บริการในราคาค่าบริการที่ 80 USD เนื่องจากท่าเรือติลาว่ามีรถขนส่งของตัวเองในการให้บริการ และเพื่อดึงลูกค้าให้หันมาใช้บริการที่ท่าเรือมากขึ้น ในส่วนของทางรถไฟทางท่าเรือมี ทางรถไฟแต่ยังคงไม่มีการให้บริการในปัจจุบัน

ปัจจุบันสินค้าที่ผ่านทางท่าเรือติลาว่า สำหรับสินค้าออก จะเป็น ไม้ ข้าว (ส่งไปแอฟริกา ตะวันตก) และสำหรับสินค้าเข้าจะเป็น เหล็ก ซีเมนต์ เครื่องจักร เป็นต้น มีการนำเข้ารถยนต์ เดือนละ ประมาณ 5,000 คัน เป็นรถยนต์มือสองจากญี่ปุ่น ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ภายในท่าเรือใช้เป็นที่จัดเก็บรถยนต์มือสอง

สำหรับ พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษติลาว่า (Thilawa Special Economic Zone) มีพื้นที่ทั้งหมด 2,400 ha ห่างจากท่าเรือติลาว่า ประมาณ 2 กิโลเมตร อยู่ระหว่างการปรับและพัฒนาพื้นที่ โดยบริษัทร่วมทุนจากญี่ปุ่นร่วมกับรัฐบาลพม่าในการดำเนินการ ในนามบริษัท Myanmar Japan Thilawa Development Ltd. (MjTD) ซึ่งโครงการนำร่องสำหรับการก่อสร้างส่วนแรก 400 ha คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จสำหรับส่วนแรกภายในกลางปี 2015