สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
อัตราค่าระวางเรือ
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 47 ปี 2560 ระหว่างวันที่ 17 - 23 พฤศจิกายน 2560
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 46 ปี 2560 ระหว่างวันที่ 10 - 16 พฤศจิกายน 2560
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 45 ปี 2560 ระหว่างวันที่ 3 - 9 พฤศจิกายน 2560
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 44 ปี 2560 ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2560
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 43 ปี 2560 ระหว่างวันที่ 20 - 26 ตุลาคม 2560
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 42 ปี 2560 ระหว่างวันที่ 13 - 19 ตุลาคม 2560
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 41 ปี 2560 ระหว่างวันที่ 6 - 12 ตุลาคม 2560
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 40 ปี 2560 ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 5 ตุลาคม 2560
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 1 ปี 2559 ระหว่างวันที่ 1 - 7 มกราคม 2559