สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
อัตราค่าระวางเรือ
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 21 ปี 2561 ระหว่างวันที่ 18 - 24 พฤษภาคม 2561
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 20 ปี 2561 ระหว่างวันที่ 11 - 17 พฤษภาคม 2561
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 19 ปี 2561 ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม - 10 กันยายน 2561
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 18 ปี 2561 ระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2561
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 17 ปี 2561 ระหว่างวันที่ 19 - 25 เมษายน 2561
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 16 ปี 2561 ระหว่างวันที่ 13 - 18 เมษายน 2561
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 15 ปี 2561 ระหว่างวันที่ 6 - 12 เมษายน 2561
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 14 ปี 2561 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 5 เมษายน 2561
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 13 ปี 2561 ระหว่างวันที่ 23 - 29 มีนาคม 2561
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 12 ปี 2561 ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม - 22 พฤษภาคม 2561