สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
อัตราค่าระวางเรือ
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 7 ปี 2561 ระหว่างวันที่ 9 - 15 กุมภาพันธ์ 2561
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 6 ปี 2561 ระหว่างวันที่ 2 - 8 กุมภาพันธ์ 2561
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 5 ปี 2561 ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 1 พฤษภาคม 2561
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 4 ปี 2561 ระหว่างวันที่ 19 มกราคม - 25 พฤษภาคม 2561
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 3 ปี 2561 ระหว่างวันที่ 12 มกราคม - 18 พฤษภาคม 2561
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 2 ปี 2561 ระหว่างวันที่ 5 - 11 มกราคม 2561
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 1 ปี 2560 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 50 ปี 2560 ระหว่างวันที่ 8 - 14 ธันวาคม 2560
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 49 ปี 2560 ระหว่างวันที่ 1 - 7 ธันวาคม 2560
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 48 ปี 2560 ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2560