สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
อัตราค่าระวางเรือ
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 31 ปี 2561 ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2561
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 30 ปี 2561 ระหว่างวันที่ 20 - 26 กรกฎาคม 2561
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 29 ปี 2561 ระหว่างวันที่ 13 - 19 กรกฎาคม 2561
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 28 ปี 2561 ระหว่างวันที่ 6 - 12 กรกฎาคม 2561
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 27 ปี 2561 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2561
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 26 ปี 2561 ระหว่างวันที่ 22 - 28 มิถุนายน 2561
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 25 ปี 2561 ระหว่างวันที่ 15 - 21 มิถุนายน 2561
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 24 ปี 2561 ระหว่างวันที่ 8 - 14 มิถุนายน 2561
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 23 ปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 - 7 มิถุนายน 2561
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 22 ปี 2561 ระหว่างวันที่ 25 - 31 พฤษภาคม 2561