สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
อัตราค่าระวางเรือ
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 45 ปี 2561 ระหว่างวันที่ 2 - 8 พฤศจิกายน 2561
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 44 ปี 2561 ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2561
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 43 ปี 2561 ระหว่างวันที่ 19 - 25 ตุลาคม 2561
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 42 ปี 2561 ระหว่างวันที่ 12 - 18 ตุลาคม 2561
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 41 ปี 2561 ระหว่างวันที่ 5 - 11 ตุลาคม 2561
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 40 ปี 2561 ระหว่างวันที่ 28 กันยายน - 4 ตุลาคม 2561
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 39 ปี 2561 ระหว่างวันที่ 21 - 27 กันยายน 2561
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 38 ปี 2561 ระหว่างวันที่ 14 - 20 กันยายน 2561
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 37 ปี 2561 ระหว่างวันที่ 7 - 15 กันยายน 2561
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 36 ปี 2561 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 6 กันยายน 2561