สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
อัตราค่าระวางเรือ
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 3 ปี 2562 ระหว่างวันที่ 11 - 17 มกราคม 2562
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 2 ปี 2562 ระหว่างวันที่ 4 - 10 มกราคม 2562
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 1 ปี 2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 - 3 มกราคม 2562
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 52 ปี 2561 ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2561 - 27 มกราคม 2562
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 51 ปี 2561 ระหว่างวันที่ 14 - 20 ธันวาคม 2561
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 50 ปี 2561 ระหว่างวันที่ 7 - 13 ธันวาคม 2561
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 49 ปี 2561 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2561
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 48 ปี 2561 ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน - 29 ธันวาคม 2561
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 47 ปี 2561 ระหว่างวันที่ 16 - 22 พฤศจิกายน 2561
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 46 ปี 2561 ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2561