สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
อัตราค่าระวางเรือ
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 11 ปี 2562 ระหว่างวันที่ 8 - 14 มีนาคม 2562
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 10 ปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 - 7 มีนาคม 2562
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 9 ปี 2562 ระหว่างวันที่ 22 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 8 ปี 2562 ระหว่างวันที่ 15 - 21 กุมภาพันธ์ 2562
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 7 ปี 2562 ระหว่างวันที่ 8 - 14 กุมภาพันธ์ 2562
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 6 ปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 - 7 กุมภาพันธ์ 2562
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 5 ปี 2562 ระหว่างวันที่ 25 - 31 มกราคม 2562
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 4 ปี 2562 ระหว่างวันที่ 18 - 24 มกราคม 2562
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 3 ปี 2562 ระหว่างวันที่ 11 - 17 มกราคม 2562
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 2 ปี 2562 ระหว่างวันที่ 4 - 10 มกราคม 2562