สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
อัตราค่าระวางเรือ
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 50 ปี 2560 ระหว่างวันที่ 8 - 14 ธันวาคม 2560
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 49 ปี 2560 ระหว่างวันที่ 1 - 7 ธันวาคม 2560
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 48 ปี 2560 ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2560
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 47 ปี 2560 ระหว่างวันที่ 17 - 23 พฤศจิกายน 2560
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 46 ปี 2560 ระหว่างวันที่ 10 - 16 พฤศจิกายน 2560
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 45 ปี 2560 ระหว่างวันที่ 3 - 9 พฤศจิกายน 2560
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 44 ปี 2560 ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2560
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 43 ปี 2560 ระหว่างวันที่ 20 - 26 ตุลาคม 2560
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 42 ปี 2560 ระหว่างวันที่ 13 - 19 ตุลาคม 2560
อัตราค่าระวางเรือ ประจำสัปดาห์ที่ 41 ปี 2560 ระหว่างวันที่ 6 - 12 ตุลาคม 2560